Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Česká televize – Nedej se: Nanotechnologie

Nanotechnologie představují bouřlivě se rozvíjející odvětví, do kterého jsou vkládány velké naděje z hlediska možných přínosů v mnoha oborech lidské činnosti. Mnohem menší pozornosti je zatím věnována jejich možným rizikům pro lidské zdraví a pro životní prostředí. A právě tomuto tématu se věnoval pořad České televize z cyklu Nedej se.

Jaká rizika mohou představovat nanotechnologie? Jak jsou studována potenciální rizika nanočástic a co o těchto rizicích už víme? Je použití nanočástic regulováno? Kde se s nanotechnologiemi a s nanočásticemi setkáváme jako spotřebitelé v každodenním životě? To jsou některé otázky, na které se v pořadu snaží zodpovědět Dr. Maria Dušínská, PhD. (Norwegian Institut for Air Research), profesor Bengt Fadee (Institute of Environmental Medicine, Stockholm), ing. Jan Topinka, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR) a moje maličkost.

Pořad NEDEJ SE věnováný nanotechnologiím je možné si přehrát z archivu České televize ZDE: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/211562248420028/

Můj starší text na blogu věnovaný nanotechnologiím je k dispozici ZDE:Nanotechnologie: Velké přísliby i značná rizika nanotrubic

Reklama