Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Jak nahradit nebezpečné chemikálie? Evropské nevládní organizace zpřístupnily databázi dobrých příkladů

Dnes odpoledne byla v Helsinkách v rámci tamního chemické fóra oficiálně zprovozněna databáze příkladů toho, jak společnosti mohou ve své činnosti nahrazovat nebezpečné chemikálie a materiály.

Anne-Sofie Andersson, ředitelka ChemSecDatabáze zahrnuje množství reálných praktických příkladů úspěšné substituce nebezpečných látek. Je součástí portálu SUBSPORT (The Substitution Support Portal), který se snaží být platformou pomáhající hledat bezpečnější alternativy k nebezpečným chemikáliím a podporovat jejich náhradu. Na vytvoření a provozování portálu i databáze spolupracují evropské nevládní ekologické organizace, odbory a konzultační společnosti.

Cílem portálu SUBSPORT je být vstupní branou pro zájemce o nahrazování nebezpečných chemikálií, a proto nabízí bezplatnou a vícejazyčnou platformu pro výměnu informací o alternativních látkách a technologiích, stejně jako nástroje a pokyny pro vyhodnocování látek a pro management substituce. V současné době je portál provozován ve 4 hlavních evropských jazycích – v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině.

Příklady náhrady nebezpečných látek do databáze poskytla široká škála subjektů – od obrovských nadnárodních korporací, přes malé firmy, odborové organizace, nemocnice až po univerzity nebo oddělení veřejných zakázek státní správy nebo samospráv.

Reklama

Postupně se rozšiřující databáze k dnešnímu dni obsahuje asi 100 případů úspěšné substituce, přičemž prezentuje příklady náhrady tak problematických chemických látek a materiálů jako jsou perflourované sloučeniny, brómované zpomalovače hoření, PVC nebo perchlorethylen.

„Vidíme, že firmy jsou ochotny podělit se o své zkušenosti s překonáváním výzev a problémů při substituci nebezpečných látek. Vyzýváme i další společnosti, aby poskytovaly příklady náhrady do SUBSPORT tak, abychom měli co nejvíce příkladů, kterými se mohou při substituci řídit ostatní“ , uvedla při příležitosti zpřístupnění databáze Anne-Sofie Andersson, ředitelka Mezinárodního sekretariátu pro chemická látky (ChemSec).

Ve Švédsku sídlící ChemSec spolupracuje na přípravě databáze i celého portálu s třemi hlavními evropskými partnery. Jedná se o specializovaný odborný institut pro pracovní prostředí ISTAS, který založila španělská odborová konfederace CCOO, o německou konzultační firmu Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH a o dánskou konzultační firmu Grontmij A/S.

Na vznik a provoz portálu SUBSPORT přispěl finančně evropský program LIFE+, rakouské Federální ministerstvo zemědělství, životního prostředí, lesního a vodního hospodářství (Lebensministerium) a německý Federální institut bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (BAuA).

SUBSPORT najdete na internetové adrese: http://www.subsport.eu/, přímý vstup do databáze příkladů úspěšné náhrady nebezpečných chemikálií na adrese: http://www.subsport.eu/case-stories-database

Související články: