Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

REACH: Zveřejněna „černá listina“ nejnebezpečnějších chemikálií

Černou listinu skoro tří stovek nejnebezpečnějších chemických látek, které jsou běžně používány, zveřejnila na konferenci o náhradě nebezpečných chemikálií nevládní organizace Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec). Jde o látky, které jsou rakovinotvorné, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní, bioakumulativní nebo jinak nebezpečné. Seznam zahrnuje například některé ftaláty nebo bromované zpomalovače hoření a jeho cílem je urychlit náhradu nejnebezpečnějších chemikálií v rámci nového systému chemické politiky Evropské unie – REACH.

Databáze nazvaná REACH SIN List 1.0 (for Substitute It Now!) byla představena 17.září 2008 v Bruselu na mezinárodní konferenci, které se zúčastnil výkonný ředitel Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) Geert Dancet, zástupci zhruba 70 předních evropských a světových firem i nevládních ekologických a spotřebitelských organizací.

ChemSec představil databázi nebezpečných chemikálií proto, že v rámci systému REACH vzniká oficiální prioritní seznam nejnebezpečnějších chemických látek, které mají být podrobeny proceduře autorizace, v rámci níž může být rozhodnuto o jejich náhradě. Bohužel do uzávěrky vyhlášené agenturou ECHA bylo evropskými státy nominováno pouze 16 nebezpečných chemických látek, přičemž řada států (včetně České republiky) nenominovala žádnou rizikovou chemikálii.

Pří přípravě databáze REACH SIN List 1.0 spolupracoval ChemSec s řadou dalších nevládních organizací z Evropy a USA, např. s European Environmental Bureau (EEB), WWF, Přáteli Země, Greenpeace, Health and Environment Alliance (HEAL), Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS) nebo s Evropskou organizací spotřebitelů (BEUC).

Reklama

Současně se seznamem REACH SIN List 1.0 byla zveřejněna i metodika, na základě které byl vytvořen, a také publikace „Substitution 1.0 – the art of delivering toxic free products“.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama