Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Bisfenol A: Švédsko oznámilo zákaz v obalech potravin pro děti

Bisfenol A je po desetiletí významnou průmyslovou chemikálií, které se ročně vyrábí milióny tun hlavně pro potřeby platiskářského průmyslu. Bisfenol A je látka toxická pro vodní organismy a schopná narušovat hormonální systém (tzv. endokrinní disruptor). Proto jsou intenzivně studovány rozmanité negativní účinky, které by mohl mít na lidské zdraví. Pravděpodobně může hrát roli při vzniku vážných onemocnění jako cukrovka 2. typu, rakovina prsu, varlat nebo prostaty. Největší obavy odborníků vzbuzuje působení bisfenolu A na zdraví novorozenců a malých děti.

Iniciativa švédské vlády

Švédská vláda ohlásila 12. dubna, že přijala řadu opatření týkajících se bisfenolu A. Jedním z nich je zákaz použití v obalech potravin určených dětem do 3 let věku. Kromě toho agentura pro chemické látky (KEMI) dostala pokyn, aby prošetřila možnost zákazu bisfenolu A v termocitlivých papírech používaných pro účtenky, jízdenky apod. Dále KEMI spolu se Švédskou národní radou pro bydlení, stavebnictví a územní plánování a s Národní agenturou pro potraviny mají prozkoumat do jaké míry je používán bisfenol A ve vodovodních potrubích a jaká je jeho mobilita při tomto použití. Navíc má KEMI prozkoumat používání bisfenolu A v hračkách a v dalších předmětech pro děti.

Lena EkŠvédská ministryně životního prostředí Lena Ek v této souvislosti uvedla, že vláda se rozhodla zakročit v těch oblastech, které podle loňské studie KEMI hrají významnou roli v expozici malých dětí bisfenolu A. Podle vyjádření ministryně musí mít rodiče důvěru v bezpečnost výrobků, se kterými jejich děti procházejí do styku v každodenním životě. „K omezení expozice dětí bisfenolu a dalším známým endokrinním disruptorům by Evropská unie měla přijmout mnohem širší opatření než dnes. Mám v úmyslu upozornit na tento problém Evropskou komisi a členské státy na jaře až budeme diskutovat obsah příštího akčního programu EU pro životní prostředí,“ tvrdí ministryně Lena Ek.

Švédská vláda bude informovat o svém úmyslu zakázat používání bisfenolu A v obalech potravin pro děti do 3 let věku Evropskou komisi a členské státy EU. Zákaz v praxi bude mít vliv zřejmě hlavně na víčka skleniček s dětskou výživou. Výrobci dětské výživy pro švédský trh prý už nyní přecházejí na obaly neobsahující bisfenol A, ale zákazem má být zajištěno, aby se dobrovolná náhrada bisfenolu stala trvalou a právně vymahatelnou.

Reklama

Použití bisfenolu a jeho restrikce

Bisfenol ABisfenol A slouží hlavně při přípravě polykarbonátových plastů, které se užívají ve stavebnictví, elektronice, medicíně, potravinářském průmyslu. Bisfenol najdeme například v plastikových dózách na potraviny a nápoje, ve vnitřní výstelce konzerv, v kojeneckých lahvích, v CD a DVD, v campingových příborech nebo v některých plombách. Ale můžeme se s ním setkat také v termopapírech faxů, pokladních účtenek nebo útržků s pořadovými čísly na poštách, úřadech nebo v bankách.

Z výrobků se bisfenol A uvolňuje do lidského organismu i do životního prostředí. Bisfenol tak byl prokázán např. ve vodě a sedimentech jezer a řek, ale také v lidské moči, v mateřské, plodové a pupečníkové krvi, ale i dalších tkáních. V posledních letech se proto vedou ostré spory o to, jakým dávkám bisfenolu A mohou být lidé vystaveni, aniž by hrozilo poškození zdraví. Podle konzervativního názoru Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovený tolerovatelný denní příjem 0,05 mg/kg tělesné hmotnosti poskytuje dostatečnou hranici bezpečnosti pro všechny spotřebitele, včetně dětí prenatálního věků  a novorozenců.

Naproti tomu Kanada jako první země světa přijala opatření k regulaci bisfenolu A, když zakázala prodej, dovoz a reklamu na dětské plastové láhve s obsahem bisfenolu. Kanadská vláda v odůvodnění uvedla, že hlavním zdrojem expozice bisfenolu A je jeho příjem ve stravě a že obavy způsobují především neurobehaviorální účinky na novorozence a kojence. Podle kanadských úřadů bisfenol A vstupuje do životního prostředí v takové množství nebo koncentraci nebo za takových podmínek, kdy má nebo může mít okamžité nebo dlouhodobé škodlivé účinky na životní prostředí a jeho biologickou rozmanitost a může představovat nebezpečí pro lidské zdraví a život.

Následně podobná opatření přijalo několik dalších zemí a v únoru 2011 vstoupila v platnost evropská směrnice zakazující používání bisfenolu A v plastových kojeneckých lahvích.