Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Chemické látky v životním prostředí a zdraví

První vydání publikace, která se pokouší poskytnout základní informace o tom, kde se syntetické chemikálie vyskytují kolem nás a jak mohou ovlivňovat životní prostředí či lidské zdraví. Obsahuje např. kapitoly o potravinách a nápojích, pesticidech, potravinářských aditivech, plastech, o vybraných průmyslových chemikáliích jako jsou ftaláty, chlorované parafíny, benzen, styren, alkylfenoly nebo bromované zpomalovače hoření. Publikaci vydal Ekologicky institut VERONICA a je možné si ji buď v elektronické podobě bezplatně stáhnout ve formátu PDF nebo v tištěné podobě objednat ZDE .

Reklama