Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Evropě se nedaří snížit znečištění způsobené dopravou

Pohyb zboží v Evropě je navzdory technologickému pokroku stále méně efektivní. Neustále roste objem osobní dopravy a tempo růstu nákladní dopravy dokonce převyšuje tempo růstu ekonomiky. K takovým závěrům došla studie „Climate for transport change" (Klima pro změny v dopravě), kterou 3. března 2008 zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Zpráva vyzývá politiky v zemích EU, aby přijali efektivní opatření pro snížení znečištění způsobeného dopravou. Česká republika však bohužel kráčí opačným směrem.

Jacqueline McGladeová

Studie EEA monitorující (ne)efektivitu integrace strategií v oblasti dopravy a životního prostředí mimo jiné konstatuje, že železniční doprava produkuje méně znečištění než silniční nebo letecká, ale její podíl na přepravě osob i nákladů klesá – dosahuje jen 5,8%, respektive 10%. Rychle roste osobní doprava, zejména letecká a automobilová, ale zároveň se snižuje obsazenost automobilů. Osobní auta jsou zdrojem asi 12 % emisí CO2 v EU, ale dobrovolný závazek automobilek zvýšit efektivnost vyráběných vozidel nepřinesl předpokládané zlepšení. Česká republika podle EEA patří z hlediska exhalací z osobní dopravy mezi nejhorší země.

Výkonná ředitelka EEA, profesorka Jacqueline McGladeová, u příležitosti zveřejnění studie uvedla: „Živelný růst dopravních aktivit s sebou přináší příliš mnoho negativních průvodních jevů jako je hluk či znečištění ovzduší. Doprava také vážně poškozuje biologickou rozmanitost v Evropě. Ale jsem přesvědčena, že spirálovitý růst emisí z dopravy můžeme omezit. Pokud by doprava, zejména silniční, sledovala trendy jiných odvětví, mohla EU v mezinárodním měřítku již před několika lety zaujmout vedoucí roli v oblasti snižování emisí.“

Zpráva EEA kromě údajů o emisích škodlivin z dopravy obsahuje také výzvu pro zefektivnění procesů územního plánování zejména v oblasti dopravy a využití půdy. Odborníci varují, že v Evropě je tempo spotřeby půdy pro městskou zástavbu vyšší než růst počtu obyvatel. A přitom jsou v zemích EU 15 („staré“ členské státy) města zodpovědná za čtyři pětiny nákladů vzniklých z dopravního přetížení. Zejména v sídlech by proto podle EEA měl být upřednostněn rozvoj pěší, cyklistické a veřejné dopravy před osobními automobily.

Reklama

„Dopravní politika EU musí na růst emisí reagovat. Vlády i občané by měli radikálně přehodnotit svůj přístup k dopravní politice. Neměly by být nadále poskytovány výhody méně efektivním druhům dopravy,“ říká profesorka McGladeová a dodává: „Když pro nic jiného, tak kvůli ochraně vlastního zdraví.“ Podle EEA totiž každý čtvrtý obyvatel EU žije ve vzdáleností menší než 500 metrů od silnice, po které projede .více než 3 miliony aut ročně. A v důsledku předčasných úmrtí na následky dopravou zhoršeného životního prostředí přicházejí Evropané o čtyři miliony let života.

Výzva profesorky McGladeové je velmi aktuální právě v České republice. Naše ovzduší patří v Evropě mezi nejvíce znečištěné a doprava je zejména ve velkých městech a sídelních aglomeracích nejvýznamnějším znečišťovatelem. Přesto česká vláda, kraje a města plánují v nejbližších letech vložit stovky miliard do rozvoje automobilové a letecké dopravy, nových dálnic. kapacitních silnic, letišť atd.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

Máte-li zájem o diskusi, jsou jakékoli Vaše názory, podněty, připomínky a kritiky srdečně vítány na mém e-mailu. Zájemci o ostatní jistě najdou příležitost k vyjádření svých emocí či frustrací na jiných internetových stránkách.