Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Evropský soud zakázal toxický pesticid a obvinil Komisi ze selhání

Evropský soud zrušil povolení vysoce toxického pesticidu paraquat, které vydala Evropská komise v roce 2003 a tím chemikálii prakticky zakázal. Soud dal za pravdu žalobě Švédska, které se dožadovalo anulování autorizace s odůvodněním, že paraquat neodpovídá standardům EU pro ochranu zdraví. Podle Pesticide Action Network je paraquat třetím nejběžnějším pesticidem na světě, kterého se každoročně prodá více než 20 tisíc tun, a to převážně do rozvojových zemí (až 70%). Hlavním výrobcem paraquatu je agrochemická firma Syngenta, která podle agentury AP provozuje chemičky vyrábějící paraquat v USA, Velké Británii a Číně.

Soud podle AP kritizoval Evropskou komisi za to, že pesticid schválily k prodeji, aniž by se dostatečně zabývaly jeho bezpečností pro zvířata a lidské zdraví. Komise selhala např. tím, že se nezabývala známkami toho, že paraquat může způsobovat vážná onemocnění nervového systému – Parkinsonova chorob aj. Podle soudu se Komise měla zabývat i těmi vědeckými studiemi, které ve své žádosti o schválení pesticidu firma Syngenta neuvedla.

Evropský soud s odvoláním na předložené důkazy konstatoval, že lidé rozprašující pesticid jsou i při dodržení doporučených podmínek (ochranný oděv atd.) vystaveni nepřípustně velkému množství nebezpečné chemikálie. To byl také důvod proč proti schválení paraquatu protestovaly v roce 2003 odborové organizace pracovníků v zemědělství. Podle soudu dále Evropská komise selhala i v tom, že řádně neposoudila vliv pesticidu na volně žijící zvířata, zejména na zajíce a ptáky.

Rozsudek evropského soudu je vnímán jako vítězství Švédska podporovaného Dánskem, Rakouskem a Finskem, které byly rozhněvány tím, že je EU nutila uvolnit řadu opatření pro ochranu životního prostředí v zájmu ochrany volného obchodu. Rozsudek bude mít zřejmě vliv i na prodej pesticidu v zemích střední a jižní Ameriky a jihovýchodní Asie, které jsou zatím významným odbytištěm paraquatu.

Reklama

Paraquat je tzv. neselektivní herbicid, který firma Syngenta prodává pod komerčním názvem Gramoxone. Používá se zejména na polích se sójou, kukuřicí a rýží. Paraquat je vysoce toxická (jedovatá) a perzistentní chemikálie (setrvává v půdě až 3 roky): Do lidského těla proniká v potravě a vdechnutím, ale může prostupovat také kůží. Časté jsou otravy způsobené požitím paraquatu omylem. Proto se ve některých zemích do pesticidu přidávají látky vyvolávající zvracení – emetika.

Vyšší dávky paraquatu poškozují plíce, srdce, ledviny, játra, centrální nervové soustavy, jater a další orgány. Může dojít až k tzv. multiorgánovému selhání. Kožní kontakt s paraquatem vyvolává zánět kůže (dermatitidu). Podle dostupných vědeckých studií může dlouhodobé vystavení paraquatu vést k na rušení reprodukce či vzniku rakoviny kůže. Intenzivně je studována souvislost mezi vystavení paraquatu a vznikem Parkinsonovy choroby.

Paraquat je znám také pod řadou dalších názvů, např.: Actor, Anuron, Cekuquat, CP-quat; Crisquat, Cropoquat, Cyclone, Delta-quat, Dextrone X, Dexuron, Efoxon, Esgram, Goldquat, Gramix, Gramixel, Gramonol, Gramocil, Gramuron, Hentam, Herbatop, Herbaxone, Kemozone, Kendo, Ken-quat, Methyl viologen, Mofisal, Multiquat, Noxone, Osaquat, Paracol atd.