Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Klimatické změny: Fakta bez mýtů

"Klimatické změny: fakta bez mýtů" je titul nové publikace, která shrnuje základní informace o problému klimatických změn, možných dopadech i možnostech zmírnění jejich následků. Rozsahem nevelkou publikaci vydalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a jejími autory jsou známí čeští klimatologové Ladislav Metelka a Radim Tolasz.

Hlavní devizu publikace vystihl prof. Bedřich Moldan v prvním odstavci předmluvy. Oba autoři (s pomocí odborných recenzentů) pečlivě dbali na přesná vyjádření a v publikaci nepředkládají své osobní názory, ale věcné, jasné a srozumitelné shrnutí současného stavu vědeckého poznání. Jak píše prof. Moldan: „Poskytují velmi střízlivý pohled na globální proces, jehož jsme všichni svědky: na celosvětovou klimatickou změnu.“

Publikace je logicky rozdělena do kapitol, které čtenáře vedou od vysvětlení pojmů počasí a podnebí, přes historii vývoje klimatu na Zemi k popisu toho, co je skleníkový efekt a jaké skleníkový plyny se na něm podílejí. V druhé polovině je popsán koloběh skleníkových plynů a shrnuty projekce změn klimatu a jejich důsledky. Publikace pak končí kapitolou věnovanou možnostem snižování emisí skleníkových plynů. Do textu je vložena řada grafických prvků (přehledných schémat a grafů), které čtenáři ulehčují pochopení klíčových procesů a trendů.

Klimaschema.JPG

Schéma základních částí klimatického systému Země

Reklama

Líní čtenáři mají možnost skočit rovnou na stručnou, půlstránkovou  kapitolu „Závěr“. A ti superlíní mají k dispozici shrnutí toho nejpodstatnějšího z celé publikace v 5 bodech:

  • klima se vždy měnilo a mění se i v dnešní době,
  • v současnosti je jedním ze základních projevů těchto změn globální oteplování,
  • emise skleníkových plynů mají na tom nezanedbatelný podíl,
  • klimatické změny a jejich důsledky mohou mít vněkterých oblastech velký vliv na ekonomiku i přírodní poměry,
  • příští vývoj klimatického systému silně závisí na dalších emisích skleníkových plynů.

Můžu říci, že jsem nepříliš rozsáhlou publikaci přečetl velmi rychle, jak se říká na jeden zátah. Nepřinesla mi sice mi (kromě pár drobností) příliš nového, ale hlavně proto, že se snažím udržovat si svou znalost tématu pravidelným sledováním anglicky psané literatury. Proto po přečtení vyslovuji dík oběma autorům i vydavateli. Podobné fundované, ale zároveň stručné a srozumitelné shrnutí tohoto významného tématu jsem v češtině postrádal.

Zamýšlel nad tím i nad tím, co by mohlo publikaci vylepšit. A myslím, že někteří čtenáři by patrně ocenili atraktivnější grafické zpracování nebo stručný slovníček vybraných pojmů.

Na závěr bych rád dodal, že publikace „Klimatické změny: fakta bez mýtů“ by neměla chybět v knihovně českých novinářů, politiků, pedagogů a dalších lidí, kteří se jakkoli k tématu chtějí nebo musejí vyjadřovat.

Pokud Vás blog nalákal k přečtení publikace, můžete si ji bezplatně stáhnout v elektronické podobě (PDF) na adrese: http://www.czp.cuni.cz/Knihovna/publikace/klimaticke-zmeny-web.pdf