Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Míra znečištění v Číně už omezuje rozvoj

Čínská komunistická vláda si začíná uvědomovat, že ochrana životního prostředí není pověstnou šlehačkou na dortu. Oficiální webové stránky čínské vlády přiznávají, že rozvoj hospodářství je limitován ekologickými problémy. Značně znečištěna je zemědělská půda i řeka Jang-c'-ťiang, jejíž povodí je hlavním zdrojem potravin pro nejlidnatější zemi světa.

Náměstek ministra čínské Státní agentury pro životní prostředí Pan Yue přiznává na oficiální internetové stránce čínské vlády, že „ekonomický rozvoj v Číně byl limitován rychlým úbytkem lesů, zemědělské půdy, pitné vody a nerostů“[1]. Pan Yue dále uvádí, že „znečištění vody, vzduchu a půdy ohrožuje zdraví lidí“ a že ročně roste o 30 % množství soudních procesů způsobených ekologickými problémy.

Státní administrativa Číny si uvědomuje závažnost problému a rozhodla se investovat miliardu yuanů (přes 2,6 miliardy korun) do výzkumu stavu půd v zemi. Čína ale už dnes oficiálně přiznává, že asi desetina zemědělské půdy (přes 12 milionů hektarů) byla zničena znečištěním [2]. Jen zamoření půd těžkými kovy způsobuje každoročně znehodnocení zemědělské produkce v hodnotě 20 miliard yuanů (skoro 54 miliard korun).

Nový rozsáhlý výzkum má stanovit typ, míru a příčiny kontaminace půd v Číně. Následně mají být připraveny plány pro snížení znečištění a pilotní projekty pro ozdravení půd. Výzkum se soustřeďuje zejména na velká průmyslová centra a na významné zemědělské oblasti jako je povodí řeky Jang-c‘-ťiang, odkud pochází téměř polovina národní zemědělské produkce.

Reklama

V dubnu čínská vláda poprvé zveřejnila unikátní studii, který hodnotila stav řeky Jang-c‘-ťiang – s více než 6 tisíci kilometry nejdelší řeky Asie [3]. Podle této studie je do řeky ročně vypuštěno asi 14 miliard tun odpadních vod. Přes 600 km řeky je podle čínských vědců v „kritickém stavu“ a dalších skoro 2000 km je „vážně znečištěno“. Podle Yang Guishan z nankingského Institutu geografie a limnologie jsou účinky lidských aktivit na řeku „ve značné míře nevratné“.

Řeka Jang-c‘-ťiang přitom představuje asi 35 % sladké vody v Číně a představovala i významný zdroj ryb. Vlivem znečištění, výstavby přehrad a růstu lodní dopravy ale produktivita řeky dramaticky klesá. Ještě v roce 1950 vážil úlovek rybářů na Jang-c‘ 427 tisíc tun. V 90. letech už to bylo 4-krát méně – asi 100 tisíc tun.

Jednou z hlavních příčin znečištění v Číně je uhelný průmysl. V zemi se údajně ročně spálí až dvě miliardy tun uhlí, což vede ke každoročnímu úniku asi dvou tisíc tun rtuti do prostředí. Toto znečištění z čínských elektráren je tak masivní, že překonává Tichý oceán a kontaminuje pacifické pobřeží USA [4].

Podle Alany Herro, která se Čínou zabývá v americkém Worldwatch Institutu, jsou nové studie jedním z indikátorů toho, jak vážným problémům bude Čína čelit v následujících letech. Šéf čínské Státní agentury pro životní prostředí Zhou Shengxian dokonce vyjádřil obavu, že případné další zhoršování stavů půd může ohrožovat nejen zdraví lidí, ale i potravinovou bezpečnost. ¨

Soudruzi v čínské vládě si tedy vážnost situace i neudržitelnost dnešního vývoje uvědomují. To si ale uvědomovali i českoslovenští komunisté, kteří po desetiletí podobným způsobem devastovali naši zemi. Problémy ale buď řešit nechtěli nebo nedokázali. Výsledkem byly zamořené řeky, nedýchatelné ovzduší a potraviny otrávené polychlorovanými bifenyly. Těžko říci, zde čínští soudruzi budou úspěšnější.

Odkazy:

[1] http://english.gov.cn/2007-04/02/content_568454.htm

[2] http://english.sepa.gov.cn/zwxx/hjyw/200704/t20070423_103033.htm

[3] http://english.gov.cn/2007-04/16/content_583913.htm

[4] http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=5058