Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Astma u dětí: Znečištění v blízkosti silnic je srovnatelně nebezpečné jako pasivní kouření

Studie aktuálně publikovaná v European Respiratory Journal uvádí, že 14% chronického astmatu u dětí muže být způsobeno znečištěním ovzduší z automobilové dopravy v okolí frekventovaných silnic. Studie shrnuje výzkum v deseti evropských městech a její autoři uvádějí, že jde o zátěž srovnatelnou s pasivním kouřením. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je spojeno s pasivním kouřením 4 až 18 procent případů astmatu u dětí.

 

Astma patří mezi nejčastější chronická onemocnění a jeho výskyt ve vyspělých průmyslových zemích roste. V České republice bylo v roce 2006 lékařem diagnostikováno astma asi u 8% dětí, což podle Státního zdravotního ústavu představuje nárůst o polovinu ve srovnání s rokem 1996. První projevy astmatu se projevují v raném věku. Ve velké většině vzniká astma před pátým rokem, ale výjimkou není ani kojenců nebo batolat.

Výskyt alergií a astmatu v ČRAktuální mezinárodní studie probíhala v 10 významných evropských městech (Barcelona, Bilbao, Brusel, Granada, Lublaň, Řím, Sevilla, Stockholm, Valencie a Vídeň). Jako frekventované silnice byly pro potřebu studie považovány ty, po kterých projede více než 10 tisíc vozidel denně. Ve zkoumaných městech přitom asi třetina obyvatel žije ve vzdálenosti do 75 metrů rušné silnice a více než polovina ve vzdálenosti do 150 metrů.

Studie analyzovala data z již existujících epidemiologických studií, podle kterých děti vystavené vyšší hladině znečišťujících látek z dopravy mají vyšší výskyt astmatu. A to i pokud je brána v potaz řada dalších relevantních faktorů, jako je pasivní kouření nebo socioekonomické faktory. Výzkum se soustředil na analýzu toho, kolika případům astmatu by bylo možné předejit, pokud by expozice znečišťujícím látkám byla snížena nebo odstraněna.

Reklama

Vedoucí autorka studie Laura Perez (Swiss Tropical and Public Health Institute) uvádí: „Znečištění ovzduší bylo již dříve považováno za schopné vyvolat příznaky onemocnění, ale je to poprvé, kdy jsme byli schopni odhadnout procento případů, které by nemusely vzniknout, pokud by Evropané nebyli vystaveni znečištění ze silničního provozu. Vzhledem ke všem stávajícím epidemiologickým studiím, které prokazují, že silniční doprava přispívá k nástupu onemocnění u dětí, musíme vzít tyto výsledky v potaz a zlepšit jak tvorbu politiky, tak územní plánování.“

Výzkumníci se také zabývali dopadem znečištění ovzduší způsobeného dopravou na výskyt ischemické choroby srdeční u starších dospělých. Podle nich by asi 28 procent případů onemocnění mohlo být způsobeno znečišťujícími látkami v blízkosti intenzivního automobilového provozu.