Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Europoslanci schválili podstatné změny v regulaci pesticidů

Evropský parlament 13. ledna 2009 schválil v druhém čtení novou regulaci pesticidů v Evropské unii, která přináší oproti stávajícímu stavu řadu podstatných změn. (Doplněny reakce na hlasování + foto z postřiku pesticidy z roku 1919).

Za nejzajímavější a nejpodstatnější z nové podoby regulace pesticidů považuji následující:

  • Pesticidy karcinogenní, mutagenní, reprotoxické nebo mající vlastnosti endokrinních disruptorů (narušují hormonální systém) budou zakázány. Mohou však získat výjimku, pokud jsou nezbytné v boji proti škůdcům vážně ohrožujícím zdraví rostlin plodin. 
  • Pesticidy imunotoxické (narušující obranyschopnost) a s vývojovou neurotoxicitou (narušující vývoj nervové soustavy) jsou zařazeny na seznam „kandidátu pro náhradu“, které mají být nahrazeny bezpečnějšími alternativami, pokud takové budou existovat.
  • Členské státy EU mají prostřednictvím Národních akčních plánů omezit použití pesticidů na veřejných prostranstvích nebo v místech, kde jim jsou vystaveny nezranitelnější skupiny v populaci (dětí, nemocní atd.). Jen například o parky, veřejné zahrady, sportovní hřiště a rekreační zařízení, školní pozemky a sportoviště, okolí zdravotnických zařízení. 
  • Zavedení tzv. zónové autorizace (povolování) pesticidů v EU, které počítá s rozdělením Evropské unie do 3 zón, v nichž jednotlivé státy mají akceptovat autorizaci pesticidu provedenou v kterékoli jiné zemi zóny. Opatření má ušetřit chemickému průmyslu náklady spojené s autorizací pesticidů, ale je kritizován z politických i praktických důvodů. Kritiky je zpochybňováno omezování práva jednotlivých členských států regulovat užívání pesticidů na vlastním území, ale také to, že systém zařazuje do stejné zóny klimaticky tak rozdílné lokality jako je Kypr v jižním Středomoří a Bretaň na severu Francie. Proto se mohou podstatně lišit i zdravotní nebo ekologická rizika použití stejného pesticidu v natolik rozdílných podmínkách.

Podoba schválená europoslanci musí ještě být formálně odsouhlasena evropskou Radou složenou ze zástupců členských států, které v současnosti předsedá Česká republika. Nicméně schválená podoba regulace je odrazem předchozích jednáních v Radě a také politické dohody představitelů europarlamentu, Rady a Evropské komise z poloviny prosince 2008. Proto se neočekávají komplikace.

Reklama