Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví

Třetí, aktualizované a doplnění vydání publikace, která shrnuje informace o zdravotních dopadech více než desítky chemických látek a jejich skupin, jež jsou obsaženy ve výfukových plynech automobilů, vydal Ekologický institut Veronica. Automobilové exhalace jsou v publikaci rozděleny do čtyř základních skupin podle svých účinků na lidské zdraví – na látky postihující hlavně dýchací cesty, látky s toxickými účinky a na rakovinotvorné látky. Nově jsou v textu zahrnuty i skleníkové plyny, a to vzhledem k prokazatelně negativním zdravotním dopadů planetární změny klimatu. Pro potřebu neodborníků je text doplněn i stručným slovníčkem vysvětlujícím použité odborné termíny. Publikace je k dispozici bezplatně. Podrobnější informace v případě zájmu ZDE: http://www.veronica.cz/?id=5&i=79

Reklama