Reklama
 
Blog | Miroslav Šuta

Zdraví dětí ohrožují nebezpečné chemikálie i během letního koupání

Uprostřed letní sezóny se na oblíbené pláže v Řecku, Itálii, Španělsku, Chorvatku a Turecku zaměřila specializovaná německá firma. Výsledky testů určitě nepotěší rodiče, kteří zde se svými dětmi tráví dovolenou nebo se na ni chystají.

Přímo na plážích v oblíbených středomořských letoviscích nakoupila německá firma TÜV Rheinland 25 plážových výrobků pro děti. Jednalo se o plastikové nafukovací matrace, nafukovací plovací kruhy, dětské hračky a další rekreační předměty pro děti.

V chemických a mechanických testech bez námitek obstál pouze jediný výrobek. Z 25 produktů obsahovalo 21 významné koncentrace ftalátových změkčovadel. Šest testovaných výrobků bylo kontaminováno polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). Pro ty není v testovaných výrobcích zákonem stanovena limitní koncentrace, i když jde podle německého Federálního institutu pro hodnocení rizik o látky vážně podezřelé z vyvolávání rakoviny, vrozených vývojových vad a negativních vlivů na reprodukční systém. Nicméně naměřené hodnoty PAU přesáhly doporučený limit pro spotřební zboží v Německu.

Nejlépe prozkoumaným polyaromatickým uhluvodíkem je rakovinotvorný benzo-a-pyren, které je obsažen například v cigaretovém kouři nebo ve výfukových plynech automobilů..

Nejlépe prozkoumaným  polyaromatickým uhlovodíkem je rakovinotvorný benzo-a-pyren, který se vyskytuje např. v cigaretovém kouří nebo ve výfukových plynech automobilů.

Reklama

Podle celkových výsledků by se 17 z 25 testovaných výrobků nesmělo v  Evropské unii prodávat, protože nesplňují zákonné bezpečnosti požadavky.

Nejhůře dopadly nafukovací matrace, když všech sedm testovaných obsahovalo významné koncentrace ftalátů. Nicméně jejich prodej je v EU nadále legální, i když jedna z testovaných matrací obsahovala ftaláty v koncentraci 500-krát přesahující limit platný pro dětské hračky. Nafukovací lehátka ale nejsou stávající legislativou definována jako výrobky pro dětí, a tak nehledě na vysokých obsah nebezpečných chemikálií jejich prodeji nic nebrání.

V této souvislosti je zajímavé, že v červnu 2009 zveřejnilo výsledky podobných laboratorních analýz české ekologické sdružení Děti Země. Testování obsahu ftalátů provedla laboratoř Státního zdravotního ústav v Praze, která je prokázala v pěti z devíti testovaných výrobků. Nicméně ani v nafukovacím lehátku ani v nafukovacích rukávcích pro děti ftaláty nalezeny nebyly.